Close

Latest Past Events

Giải tennis tranh cúp Hưng Thịnh Phát

TRANH CÚP HƯNG THỊNH PHÁT + Nội Dung 1225( Dung Sai 25 Điểm) Danh Sách VĐV Tham Gia Giải. 1. A Tám 600+ A Tú SG 640 ( 1240) 2. A Thành ĐMQ 620+ A Thanh Sở GTVT 620( 1240) 3. A Longc 600+ A Hòa Nguyệt Quế 640( 1240) 4. A Huy LA 625+ […]