Close

Đăng Ký

Diễn đàn dmqsport.vn xin thông báo:

Để đăng ký tài khoản xem điểm trên diễn đàn đề nghị quý anh chị liên hệ số điện thoại của Sale hoặc Hotline để chúng tôi tạo tài khoản cho quý anh chị đăng nhập vào xem.

Cú pháp đăng ký: Nikname: ………………./ Full name: …………………… /Năm sinh: …………/ Giới tính: …………../ Số điểm Max:…./ Min: …../ Email: ………………….. (Số điện thoại: tùy chọn)